Novinky a tiskové zprávy

Pozvánka na veletrh CZECH RAILDAYS 2014


Technické školení pro uživatele a integrátory produktů MOXA


Ve Spojených státech je mnoho aplikací v dopravní signalizaci stále řízeno pomocí centrálního řídicího systému propojeného s lokálními kontroléry přes kombinaci metalických sériových linek, rádiových spojů a telefonních linek. Tyto starší systémy vyžadují častou údržbu na místě, nemají mnoho funkcí pro centrální monitorování a řízení provozu a jsou nevhodné pro rozšiřování systému například doplněním IP kamer


Nemluví se o tom často, ale mrazivé teploty mohou být pro počítače vážný problém, v některých případech dokonce větší problém než teplo. Extrémní chlad může způsobit deformace obrazu, jako například skvrny nebo pohybové rozostření. Nebo poškození elektroniky nepředvídatelným způsobem vedoucí až k selhání systému. U venkovních mrazivých lokalit je to rozhodující hledisko pro volbu použitého řídicího systému pro automatizaci.


Současné trendy v oboru video dohledových systémů ukazují na rostoucí počet převodu analogových CCTV systémů na HD IP systémy. Analytici (IMS Research) rovněž uvádějí, že do roku 2015 bude více než 70% dodávaných síťových kamer schopno poskytovat megapixelové rozlišení. 

Selhání bezdrátové sítě v domácnosti nebo kanceláři je nepříjemné do doby, kdy je nainstalováno náhradní zařízení. Selhání bezdrátové sítě v průmyslových aplikacích ale může ohrozit bezpečnost přítomného personálu, poškodit drahé přístroje, případně způsobit značné finanční ztráty závislé na délce trvání výpadku. Kromě síťové redundance musí vzít průmyslové podniky rovněž v úvahu prostředí, ve kterém budou provozovány prvky, na nichž závisí provoz sítě. Kompromisy při posuzování spolehlivosti zařízení vedou k neplánovaným výpadkům systému.


Průmyslová síťová zařízení jsou již běžná v aplikacích po celém světě a mnoho systémových integrátorů a aplikačních inženýrů se dobře orientuje v různých typech zařízení potřebných pro vybudování a úspěšné provozování průmyslového provozu. Často přehlíženou ale stejně důležitou součástí průmyslových provozů jsou CCTV zabezpečovací systémy.


Zařízení v průmyslové automatizaci mají vliv na velmi důležitý a cenný majetek, přesto se až příliš často zapomíná na zabezpečení průmyslových sítí. V minulosti se provozovatelé průmyslových systémů často spoléhali na fyzické zabezpečení svých zařízení, izolaci od jiných sítí pomocí "vzduchové mezery", nebo na relativní nesrozumitelnost svých protokolů. Nyní v měnícím se a více propojeném světě si již provozovatelé automatizačních sítí začínají uvědomovat, že musí čelit jedinečným hrozbám v zabezpečení.


Obor zpracování fosilních paliv je oprávněně proslulý nejméně příznivým a nejnebezpečnějším prostředím pro provoz zařízení a zároveň má přísné nároky na jejich vysokou spolehlivost, bezpečnost a výkonnost. V tomto prostředí mají komerční počítače tak krátkou životnost, že jsou prakticky nepoužitelné. Vzhledem k obrovské technologické funkčnosti, konektivitě a rozvoji Internetu v podnikových informačních a komunikačních systémech se průmyslová třída PC označovaná také jako IPC neustále rozšiřuje v průmyslové automatizaci, protože spojuje tradiční automatizační sítě s robustními funkcemi a možnostmi moderních IT technologií.


Podle nedávných studií provedených agenturou IMS Research využívá 65% současných průmyslových automatizačních aplikací na světě tři nerozšířenější ethernetové protokoly EtherNet/IP, PROFINET a ModbusTCP. Celkový počet instalací s těmito třemi protokoly v letech 2010 až 2015 předpokládá více než 18 miliónů nových uzlů. Rozšiřování průmyslových automatizačních sítí a vzájemné propojování podnikových systémů znamenají nevyhnutelnost přechodu na ethernetové protokoly a vzájemné propojování různých sběrnic.

1 2 3