Novinky a tiskové zprávy

  Budoucnost automatizace se ubírá směrem k průmyslovému Internetu věcí (IIoT), ve kterém veškerá komunikace probíhá online přes společnou IP síť. Použití bezdrátových technologií ve vašich průmyslových aplikacích usnadní zřízení takovéto sítě, protože v porovnání s kabelovým řešením šetří čas i náklady na instalaci. To platí zejména pro těžko připojitelná zařízení, která jsou trvale v pohybu nebo často přemisťovaná. Kromě toho je v porovnání s kabelovými sítěmi možné významně zvýšit efektivitu systému, protože odpadají jejich omezení. 

  Průmyslový internet věcí (Industrial Internet of Things) udává směr, jakým spolu lidé, data a chytrá zařízení vzájemně spolupracují. Rovněž hraje klíčovou roli ve zvyšování produktivity, efektivity a provozních možností různých odvětví po celém světě. Jednou z hlavních podmínek pro vstup do éry průmyslového internetu věcí je instalace inteligentní síťové infrastruktury, která musí být schopná obousměrné komunikace se zařízeními, ať už jsou kdekoli. 

  Nyní máte možnost vyzkoušet si nejnovější verzi nástroje pro správu průmyslových sítí a zároveň se můžete zapojit do hry o telefon iPhone. Právě byla uvolněna I Mobilní aplikace MXview ToGo Tento nový nástroj pracuje jako klient softwaru pro správu průmyslových sítí MXview (od verze 2.6), který vám umožňuje okamžitý náhled na stav vaši sítě na mobilním telefonu a významně tak zkrátit délku případného výpadku sítě. Mobilní aplikaci MXview ToGo si můžete zdarma nainstalovat v obchodech App Store a Google Play. 

Poptávka po železniční dopravě roste rychleji než dostupná kapacita a možnosti infrastruktury. Tím vzniká úzké hrdlo v možnostech současných systémů. Rostoucí počet cestujících a zvyšující se konkurence mezi operátory stejně jako vyšší požadavky na komfort nutí operátory k výměně nebo radikální modernizaci svého vozového parku. Zpráva Evropské komise o udržitelné budoucnosti dopravy uvádí, že inteligentní dopravní systémy jsou v mnoha případech nejlevnější způsob jak zvýšit celkovou výkonnost dopravního systému."

Aby se zabránilo neefektivnímu ručnímu řízení frekvenčních měničů, které podle společností Schneider zvyšuje roční spotřebu energie o 10 až 30%, obracejí se systémoví integrátoři k řešením s automatickým ovládáním. Jedním z největších problémů kterým čelí je komunikace mezi PLC a frekvenčním měničem, pokud tato zařízení podporují různé protokoly.

Jak účinně monitorovat provozní podmínky

U tradiční dotazovací komunikace musí být vaše I/O zařízení dotazována jedno po druhém, takže je obtížné monitorovat stav zařízení v celém provoze a okamžitě reagovat na výskyt nečekaných stavů. Ještě horší je, že neustálé zbytečné dotazování všech I/O zařízení v krátkých časových intervalech zabírá významnou část užitečné šířky pásma ve vaší síti.

Pozvánka na veletrh CZECH RAILDAYS 2015


Pokud bojujete s rostoucími náklady na energie a přísnými předpisy pro ochranu životního prostředí, může vám přinést úspory správné použití nových technologií. IP (Internet Protokol) připojení může být jednou z nich. Připojením všech vašich zařízení do jedné společné sítě můžete mezi nimi snadno sdílet data a využít možnosti analýzy aktuálních odběrů energií v reálném čase.

Ethernetové mediakonvertory

Všechny zájemce o průmyslovou komunikaci zveme na
TECHNICKÉ ŠKOLENÍ PRO UŽIVATELE A INTEGRÁTORY PRODUKTŮ MOXA,
které se bude konat ve středu 27. května 2015 od 9.00 do 15.30 hodin
v Hotelu Atlantis v Brně - Rozdrojovice 177, 664 34 Brno

Ethernetové mediakonvertory

Rozšíření průmyslového ethernetu na větší vzdálenosti obvykle vyžaduje instalaci optických kabelů nebo ethernetových extenderů. To je příležitost pro produkty Moxa. Naše optické mediakonvertory a DSL ethernetové prodlužovače se vzdálenou správou umožňují nákladově efektivní a vysoce spolehlivé síťové spojení na velké vzdálenosti.

1 2 3 4 5