Novinky a tiskové zprávy

Poptávka po železniční dopravě roste rychleji než dostupná kapacita a možnosti infrastruktury. Tím vzniká úzké hrdlo v možnostech současných systémů. Rostoucí počet cestujících a zvyšující se konkurence mezi operátory stejně jako vyšší požadavky na komfort nutí operátory k výměně nebo radikální modernizaci svého vozového parku. Zpráva Evropské komise o udržitelné budoucnosti dopravy uvádí, že inteligentní dopravní systémy jsou v mnoha případech nejlevnější způsob jak zvýšit celkovou výkonnost dopravního systému."

Aby se zabránilo neefektivnímu ručnímu řízení frekvenčních měničů, které podle společností Schneider zvyšuje roční spotřebu energie o 10 až 30%, obracejí se systémoví integrátoři k řešením s automatickým ovládáním. Jedním z největších problémů kterým čelí je komunikace mezi PLC a frekvenčním měničem, pokud tato zařízení podporují různé protokoly.

Jak účinně monitorovat provozní podmínky

U tradiční dotazovací komunikace musí být vaše I/O zařízení dotazována jedno po druhém, takže je obtížné monitorovat stav zařízení v celém provoze a okamžitě reagovat na výskyt nečekaných stavů. Ještě horší je, že neustálé zbytečné dotazování všech I/O zařízení v krátkých časových intervalech zabírá významnou část užitečné šířky pásma ve vaší síti.

Pozvánka na veletrh CZECH RAILDAYS 2015


Pokud bojujete s rostoucími náklady na energie a přísnými předpisy pro ochranu životního prostředí, může vám přinést úspory správné použití nových technologií. IP (Internet Protokol) připojení může být jednou z nich. Připojením všech vašich zařízení do jedné společné sítě můžete mezi nimi snadno sdílet data a využít možnosti analýzy aktuálních odběrů energií v reálném čase.

Ethernetové mediakonvertory

Všechny zájemce o průmyslovou komunikaci zveme na
TECHNICKÉ ŠKOLENÍ PRO UŽIVATELE A INTEGRÁTORY PRODUKTŮ MOXA,
které se bude konat ve středu 27. května 2015 od 9.00 do 15.30 hodin
v Hotelu Atlantis v Brně - Rozdrojovice 177, 664 34 Brno

Ethernetové mediakonvertory

Rozšíření průmyslového ethernetu na větší vzdálenosti obvykle vyžaduje instalaci optických kabelů nebo ethernetových extenderů. To je příležitost pro produkty Moxa. Naše optické mediakonvertory a DSL ethernetové prodlužovače se vzdálenou správou umožňují nákladově efektivní a vysoce spolehlivé síťové spojení na velké vzdálenosti.


V reakci na zvýšenou konkurenci začínají provozovatelé systémů preferovat vzdálené monitorování technologií, aby se zvýšila efektivita a snížila časová náročnost, což vede k úspoře celkových nákladů na provoz systému. V lokalitách které jsou obtížně přístupné a není možné je připojit kabelem, využívají provozovatelé pro přístup k informacím mobilní technologie.


Současné Wi-Fi standardy umožňují komunikaci na vzdálenosti zhruba do 500 metrů a splňují požadavky na vysokou šířku přenosového pásma potřebnou pro real-time video přenosy, naproti tomu mobilní sítě umožňují pokrýt širokou oblast při nižší přenosové rychlosti (< 10 Mbps), a proto je tento typ připojení vhodným řešením pro aplikace, které vyžadují komunikaci na dlouhé vzdálenosti.


V průmyslové automatizaci se používá mnoho průmyslových komunikačních protokolů, jako jsou například Modbus RTU, ASCII, Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP nebo PROFIBUS. Za účelem dosažení centralizovaného řízení se sběrem dat v reálném čase a zvýšení produktivity snižováním provozních nákladů hledají provozovatelé systémů řešení následujících problémů...

1 2 3 4