Konvergence IT a OT mění průmyslové sítě

Konvergence IT a OT systémů je nezbytným cílem pro jakoukoli firmu, která se snaží o vlastní rozvoj. Průmyslové komunikační sítě se nyní potřebují vyvíjet více než kdy předtím, aby integrace OT a IT systémů byla co nejednodušší.


Moxa se zavázala pomáhat svým zákazníkům udělat další krok směrem k nové generaci průmyslových sítí. S produkty Moxa mohou uživatelé budovat spolehlivé a flexibilní sítě zaměřené na budoucnost s bezproblémovou konektivitou a integraci dat, což vaší firmě pomůže připravit se na přechod k digitalizaci budoucnosti.

Budování sítí připravených na budoucnost není snadné

Sjednocená a konvergovaná IT/OT síť nejen zvýší efektivitu a spolehlivost systému, ale také významně zjednoduší strukturu sítě a sníží celkové náklady na její vlastnictví (TCO). Některé perspektivní technologie, jako je TSN (time-sensitive networking), již byly představeny několika významnými průmyslovými hráči, kteří se snaží dosáhnout tohoto cíle.


Pro většinu firem to může znít jako vzdálená budoucnost, avšak postupné modernizování síťové infrastruktury směřující k plnění plánovaných transformačních potřeb může být pro mnoho z nich ideálním „bezbolestným“ řešením. Kvůli velkému množství různorodých systémů a můžete při realizaci nové odolné sítě narazit na některé překážky:

Základní doporučení pro stavbu průmyslových sítí budoucnosti


Podívejte se, jak získat nové příležitosti s unifikovanými TSN sítěmi


Modelová řešení MOXA

Průmyslová síťová řešení pro komunikaci budoucnosti od společnosti Moxa jsou navržena tak, aby pomohla firmám budovat infrastrukturu, která vyhovuje současným i budoucím potřebám nejrůznějších aplikací a plně odpovídá na výzvy při propojení IT a OT systémů.

  • Všechny vrstvy sítě
  • Zabezpečené sítě
  • Centralizovaná správa sítě

Moxa poskytuje nástroje pro vytvoření spolehlivé síťové infrastruktury, která zajistí vaši síť pro budoucnost a umožní bezproblémové propojení a integraci dat od koncových zařízení až po datová centra.

Klíčová zařízení

Průmyslové ethernetové zařízení od společnosti Moxa jsou navrženy na základě konceptu bezpečného „DNA“ v souladu se standardem IEC 62443, aby vytvořily robustní prvky bezpečné sítě. Naše strategie hloubkového zabezpečení pomáhá chránit vaši síť prostřednictvím bezpečné segmentace a prevence před hrozbami a zároveň poskytuje schopnost snadno monitorovat bezpečnostní stav vaší sítě a rychle reagovat na kybernetické hrozby.

Klíčová zařízení

Díky komplexnímu a v reálném čase dostupnému přehledu o stavu vaši průmyslové sítě můžete snadněji spravovat zařízení napříč vrstvami sítě a optimalizovat její provoz a dostupnost po celou dobu nasazení, správy a údržby sítě.

Viditelnost sítě v reálném čase Stav zabezpečení sítě v reálném čase

Klíčová zařízení

Zjistěte, jak naše řešení zapadají do vašich aplikací.

  • Výroba
  • Inteligentní doprava
  • Těžba surovin

Výroba

Chytrá výroba je závislá na propojení všech zařízení v provozu. Přístup k Informacím v reálném čase jsou klíčem k optimalizaci provozní efektivity a snížení nákladů na výrobu. Mít spolehlivou síťovou infrastrukturu schopnou nepřetržité komunikace je klíčem k úspěchu.

Inteligentní doprava

Od silnic přes tunely až po mosty, inteligentní dopravní systémy (ITS) spoléhají na data o provozu, jeho rychlosti a hustotě, stejně jako na aktuální meteorologické podmínky a video dohledové systémy, aby dosáhly efektivního řízení dopravy. Pro zprovoznění inteligentních dopravních systémů potřebujete síťovou infrastrukturu připravenou na budoucnost a schopnou v reálném čase sbírat a zpracovávat obrovské množství dat z dopravních senzorů a kamer.

Těžba surovin

Rafinérie ropy jsou jednou z kritických aplikací, které spoléhají na přesnou automatizaci procesů a nepřetržitý provoz 24/7. Maximální provozuschopnost vyžaduje spolehlivou síťovou infrastrukturu, která zvládne připojit velké množství procesních zařízení a umožní jejich dispečerské monitorování v reálném čase.

Nová epocha průmyslové digitální transformace
již začala

Digitální transformace již probíhá napříč různými odvětvími. Spolupracovali jsme s vizionářskými firmami a pomohli jim stát se více flexibilními a odolnými díky síťovým řešením budoucnosti.