Jak může IP připojení snížit spotřebu energie
Automatické řízení frekvenčních měničů pomocí konverze protokolů

V minulosti byli systémoví integrátoři při integraci nových technologií s existujícími systémy používajícími starší zařízení často nuceni ke kompromisům. Jednou z největších výzev je propojit bez problémů různá zařízení (např. frekvenční měniče), které podporují různé protokoly. Pokud nelze využít komunikační rozhraní, musí provozovatelé řídit frekvenční měniče ručně, nebo použít PLC k řízení měničů přes I/O signály. Přijetí tohoto kompromisu může vést k ročnímu zvýšení spotřeby energie o 10 až 30%. Průmyslové ethernetové komunikační brány Moxa jsou cenově efektivním způsobem, jak vyřešit konverzi komunikačních protokolů při propojení PLC a frekvenčních měničů.

Chytré řešení komunikačních bran Moxa
vám usnadní konverzi protokolů: