Školení | Moxa, ELVAC a.s.

Školení

Autorizované školící středisko MOXA

Společnost ELVAC je součástí vzdělávacího systému MOXA TECHNICAL COLLEGE, který sdružuje autorizovanou síť školicích středisek připravujících integrátory, správce a uživatele průmyslových sítí pro úspěšný návrh a instalaci aplikací využívajících síťové prvky Moxa.

Mezi hlavní atributy vzdělávacího systému patří:

 • Volba obsahu je zaměřená na praktické potřeby a zkušenosti usnadňující práci integrátorů.
 • Praxe místo teorie –> velkou část školení tvoří praktická cvičení se zařízeními Moxa.
 • Efektivita a kvalita školení je ověřována online testy u společnosti Moxa.
 • Školení jsou vedená techniky s praktickými zkušenostmi z reálných aplikací.
 • Školitelé jsou absolventy kurzu “Intensive Iterative Training Method®” vedeného společnosti IPAcademy.
 • Praktická cvičení probíhají ve skupinách s maximálně čtyřmi účastníky.

Pro koho jsou školení určena:

 • Pro zaměstnance integrátorských firem. Seznam úspěšných absolventů je uveden na veřejně přístupných stránkách společnosti Moxa a může být použit jako reference při výběrových řízeních.
 • Pro pracovníky údržby a síťové administrátory u koncových zákazníků.
 • Pro všechny, kteří si chtějí rozšířit vzdělání a praktické zkušenosti se síťovými prvky.

Průběh školení:

 • Přihlášení účastníci dostanou předem studijní materiály v elektronické podobě.
 • Teoretická příprava předem s pomocí studijních materiálů je doporučená.
 • Během školení se kompletně rekapituluje teorie probíraných témat a pokračuje se praktickými cvičeními a vysvětlením problematických bodů.
 • Školení probíhá v českém jazyce, studijní materiály a testy jsou v anglickém jazyce.
 • U testu je možná jedna oprava s novou sadou otázek.

<< Aktuální nabídka školení >>