Nezobrazuje se Vám e-mail správně? Otevřete si on-line verzi.

  Hlavní téma
 
Tři chyby v zabezpečení průmyslových sítí

Zařízení v průmyslové automatizaci mají vliv na velmi důležitý a cenný majetek, přesto se až příliš často zapomíná na zabezpečení průmyslových sítí. V minulosti se provozovatelé průmyslových systémů často spoléhali na fyzické zabezpečení svých zařízení, izolaci od jiných sítí pomocí "vzduchové mezery", nebo na relativní nesrozumitelnost svých protokolů. Nyní v měnícím se a více propojeném světě si již provozovatelé automatizačních sítí začínají uvědomovat, že musí čelit jedinečným hrozbám v zabezpečení. ..
celý článek

 
Automatická obnova operačních systémů v počítačích pro průmyslové provozy

Obor zpracování fosilních paliv je oprávněně proslulý nejméně příznivým a nejnebezpečnějším prostředím pro provoz zařízení a zároveň má přísné nároky na jejich vysokou spolehlivost, bezpečnost a výkonnost. V tomto prostředí mají komerční počítače tak krátkou životnost, že jsou prakticky nepoužitelné. Vzhledem k obrovské technologické funkčnosti, konektivitě a rozvoji Internetu v podnikových informačních a komunikačních systémech se průmyslová třída PC označovaná také jako IPC neustále rozšiřuje v průmyslové automatizaci, protože spojuje tradiční automatizační sítě s robustními funkcemi a možnostmi moderních IT technologií...
celý článek

 
  Nové produkty   Referenční aplikace
 
19" displej s rozlišením 1280x1024 a ECDIS schválením pro námořní aplikace
Software pro správu průmyslových sítí v integrovaných automatizačních systémech
Software pro konfiguraci a instalaci síťových zařízení
 
Video dohledový a výstražný systém pro překladiště ropy a plynu
Aplikační příručka k inteligentnímu měření spotřeby v moderních energetických sítích
Případové studie využití počítačů pro námořní aplikace: Systém pro detekci úniků ropy
Využití Click&Go logiky bez nutnosti programování při monitorování základnových stanic ve 4G sítích
Video dohledový systém pro autobusy s přenosem videa přes bezdrátové sítě IEEE 802.11n