Hlavní téma
 

Zvyšte bezpečnost a účinnost vašeho HMI/SCADA systému integrací videa

Přestože bezpečnostní otázky byly v průmyslu vždy prioritou, zřízení a správa zabezpečovacích systémů oddělených od průmyslové automatizace a výrobních procesů může zbytečně zvyšovat požadavky na IT zdroje. Praktické aplikace s implementací videa do průmyslových řídicích systémů jsou již k dispozici. Vzhledem ke klesajícím nákladům na přenosové pásmo sítě a IP kamery a taky s větší obeznámeností obsluhy s ethernetovými sítěmi ve výrobních provozech můžeme očekávat, že poptávka po těchto řešeních v příštích letech poroste exponenciálně. Stručně řečeno, vytvoření základního systému, který integruje video a SCADA vizualizaci je relativně snadné, ale co nejefektivnější využití videa v těchto aplikacích vyžaduje určité plánování.

Současný stav SCADA aplikací

Protože si lidé zvykli na používání síťových aplikací pro správu různých aspektů svých kancelářských činností i každodenního života, bylo přirozené přenést tuto funkčnost i do průmyslových podmínek. Problémy, kterým museli dříve integrátoři čelit, jako jsou například zpoždění, omezené množství portů, malé přenosové rychlosti a nedostatečná šířka přenosového pásma sítě, již byly většinou vyřešeny. Snadné připojení k průmyslovým zařízením a dalším systémům v síti je dnes samozřejmostí. Úlohy jako monitorování stavu vzdálených zařízení, výrobních linek a dalších klíčových ukazatelů dříve vyžadovaly trvale přítomného technika. Nyní lze stejnou úlohu zvládnout z řídicího centra prostřednictvím on-line SCADA aplikace, která se může nacházet stovky kilometrů od průmyslového areálu.

V poslední době již tradiční stavové I/O signály vysílané z RTU nebo PLC do SCADA systémů nejsou dostatečné pro operátory nebo manažery provádějící zásadní rozhodnutí v reakci na abnormální události. Nevýhody, kterým je potřeba čelit, pokud se budete spoléhat jen na tradiční systémy SCADA:

 • Pokud jako reakci na událost obdržíte velký počet alarmů, může být obtížné, ne-li nemožné, určit skutečnou příčinu a proto nebudete schopni dostatečně rychle a správně reagovat.
 • V odvětvích jako jsou vodní zdroje nebo těžební zařízení, kde jsou provozy rozmístěny na velké ploše, vyžaduje vizuální kontrola vyslání jednoho nebo více pracovníků do vzdálené lokality, což je nejen nákladné ale i časově náročné.
 • Neschopnost rozlišit falešné poplachy od skutečných událostí může vést k neefektivnímu využívání omezených lidských zdrojů.

Jak se v současné době kombinuje video dohled se SCADA systémem

Díky obrovskému vylepšení síťových technologií v posledních letech je monitorování zabezpečovacích video systémů vzdálené přes notebook nebo mobilní telefon poměrně běžné. Zkuste si porovnat následující dva scénáře:

1. Váš SCADA systém vás přes mobilní telefon upozorní na problém v jednom z vašich zařízení. Jako reakci můžete urgentně telefonicky kontaktovat pohotovostního technika, který pojede hodinu a půl na místo, kde zjistí, že se jednalo o planý poplach.

2. Váš SCADA systém vás přes mobilní telefon upozorní na problém v jednom z vašich zařízení. Reakcí bude vaše rychlé připojení přes mobilní telefon na zabezpečovací kameru v místě události a na vlastní oči uvidíte, že se jedná o falešný poplach.

Vzhledem k tomu, že je volba jasná, zvolili bychom všichni druhou možnost.

Nicméně, i pokud zvolíte výhodu internetového zabezpečovacího systému, můžete přijít o možnou úsporu personálu a vybavení, pokud vybudujete systém nezávislý na systému SCADA. Kromě toho může oddělené ovládání SCADA systému a video monitoringu snižovat efektivitu, protože provozovatel musí přepínat mezi dvěma různými systémy.

Chcete-li skutečný HMI/SCADA systém včetně video dohledu, musíte se zamyslet nad následujícími otázkami:

 • Integrace video softwaru a technologií se systémem SCADA
  Software Moxa SoftNVR-IA může přímo prostřednictvím OPC rozhraní aktivovat videozáznam a alarmy o poplachu včetně přímého zásahu automatizačního systému, což značně zjednodušuje integraci IP dohledu do automatizačních systémů. Díky podpoře protokolu Modbus/TCP u video dohledových zařízení Moxa mohou být tyto zařízení přímo spravovány automatizačními SCADA systémy.
 • Zajištění dostatečné šířky pásma sítě pro přenos videa
  Software Moxa DynaStream byl vyvinut s cílem umožnit současný přenos video monitoringu s běžnými datovými přenosy na stávající automatizační síti. Po aktivaci sníží DynaStream snímkovou frekvenci videa tak aby ušetřil část přenosového pásma sítě pro jiné kritičtější data, nebo zvýší snímkovou rychlost, pokud je potřeba detailnější video pro analýzu.

Integrace video dohledu do SCADA systému

Než se podíváme na detaily řešení kombinujícího video dohled se systémem SCADA, pojďme se podívat na jeho výhody:

 • Není potřeba posílat personál do vzdálených lokalit, což přináší úspru nákladů a snižuje riziko zranění při návštěvách nebezpečných provozů.
 • Efektivita provozu se zvýší díky většímu přehledu o událostech a zároveň se eliminují případné škody způsobené mimořádnými událostmi.
 • Přístup ke všem důležitým informacím v jednom systému pomáhá správcům ve správném rozhodování jako reakci na mimořádné události.

Moxa je výrobcem zařízení pro průmyslové sítě a IP dohledové systémy. Nabízí IP dohledová řešení pro průmyslové aplikace a používá inteligentní technologie pro optimalizaci využití šířky pásma pro zajištění hladkého přenosu videosignálu i technologických dat po jedné společné síti. Obecně platí, že algoritmy pro zpracování videa a funkčnost kamer se v posledních několika letech významně zlepšily. Některé kamery jsou nyní schopné spolehlivě pracovat i v průmyslovém prostředí s nebezpečím výbuchu Class 1 Division 1 nebo Class 1 Division 2.

Moxa spolupracuje s významnými dodavateli zařízení pro řízení průmyslových procesů. Například japonský dodavatel zařízení pro automatizaci, firma Yokogawa, používá videoservery Moxa jako součást svého kamerového systému FieldEye, který integruje video a HMI/SCADA pro použití v ropném a plynárenském průmyslu.

FieldEye kamera, která byla představena před dvěma roky, spoléhá na analogové kamerové technologie s CCD obrazovým snímačem, které podle vyjádření Francise Go Shiang Ko, produktového manažera pro CCTV integraci ve společnosti Yokogawa vykazují lepší citlivost na světlo než CMOS obrazové snímače běžně používané v IP kamerách. Zdůrazňuje, že je to zvláště důležité pro ropný a plynárenský průmysl, kde je noční slabé osvětlení na těžebních plošinách a dalších zařízeních běžné.

Yokogawa prodala již několik FieldEye systémů pro průmyslové použití s až 250 kamerami připojenými ke každému systému. Protože je poptávka zvláště silná právě v ropném a plynárenském průmyslu, vyvinula Yokogawa své vlastní video-to-HMI/SCADA rozhraní speciálně pro aplikace v těžbě ropy a plynu. „Celá myšlenka je, aby kamery spolupracovaly s detektory, například požáru nebo plynu,“ vysvětluje Go Shiang Ko. „V případě poplachu se kamera nasměruje do oblasti problému a před operátorem se otevře okno s videem, které mu umožní přijmout optimální opatření.“ Systém zvyšuje bezpečnost taky tím, že má provozovatel představu o rozsahu požáru a provozovatel může zvážit vyslání pracovníku do vzdálené lokality v případě, že je požár už příliš rozvinutý.


Kompletní řešení dohledového systému s produkty Moxa

Mezi video dohledová zařízení Moxa patří videoservery (enkodéry), IP kamery, NVR software a NVR záznamníky. Další zajímavostí je nástroj Moxa Video Gadget™, který umožňuje bezproblémovou integraci aplikace kamerového dohledu do SCADA systému. Kromě toho nabízí Moxa mobilní RTU řídicí jednotky a průmyslové Gigabit/PoE ethernetové přepínače, takže je snadné vytvořit kompletní vzdálený monitorovací systém, který integruje video, I/O události a informace o stavu sítě se stávajícími SCADA platformami.

Široké produktové portfolio Moxa uspokojí všechny vaše potřeby týkající se videodohledu. Od videopřenosů přes distribuované NVR systémy až po aplikační software má Moxa vše co potřebujete pro realizaci vašeho videodohledového systému. Navštivte stránku http://www.moxa.com/product/ip_surveillance.htm, kde se dozvíte více o kompletní nabídce řešení IP kamerového dohledu Moxa.

Zpět na zpravodaj