Nezobrazuje se Vám e-mail správně? Otevřete si on-line verzi.

  Hlavní téma
 
Automatické I/O mapování mezi sběrnicemi Modbus a PROFIBUS

Různé typy průmyslových protokolů byly vyvinuty s cílem splnit různé požadavky automatizačních systémů. Protože automatizační systémy jsou stále rozsáhlejší, musí se nevyhnutelně skládat z různých systémových segmentů a každý systémový segment může využívat jiný sběrnicový protokol. Pro sloučení segmentů a centralizované vzdálené řízení a monitorování je nezbytné, aby přenosy informací mezi systémovými segmenty byly co nejjednodušší...
celý článek

 
Sběr dat v sítích TCP/IP: Řešení kolizí a ztráty dat

Mezi nové požadavky na sítě pro sběr dat patří přístup k datům přes Internet a automatizace budov využívající cloudy. Pro práci v cloudu je typická menší stabilita spojení a mnohem menší bezpečnost než v lokální LAN síti. To si vynutilo přehodnocení pohledu na vlastnosti komunikace jako je zpoždění, ověřování spojení, ověřování paketů, které jsou zárukou robustního a bezpečného systému měření ve veřejných sítích. Další související výzvou je interoperabilita, kdy jsou integrátoři nuceni k podpoře široké škály hardwaru, což způsobuje dodatečné náklady na instalaci a řešení problémů...
celý článek

 
  Nové produkty   Referenční aplikace
 
Počítače s x86 CPU Intel® Core™ i5, 4x sériovým portem, 2x Gigabitovým ethernetovým portem, 6x USB host porty
Počítače s x86 CPU Intel® Core™ i5, ECDIS certifikací, 12x NMEA porty, 2x Gigabitovým ethernetovým portem
Ethernetový přepínač bez vzdálené správy s EN 50155 certifikací a 8x PoE portem
4-kanálový H.264/MJPEG digitální video záznamník pro mobilní dohledové systémy
 
Železniční počítače v drážních zabezpečovacích a řídicích systémech