Jak vybrat nejvhodnější řešení pro bezdrátové spojení

 

Který scénář se vás týká?

 

Pokud požadavky vaši aplikace splňují následující dvě kritéria,
zvažte využití připojení přes mobilní síť:

 

● Chcete monitorovat/řídit zařízení rozmístěná na velké ploše.
● Chcete monitorovat/řídit zařízení na velkou vzdálenost.

Vzhledem k tomu, že mobilní sítě umožňují pokrýt širokou oblast při nižší přenosové rychlosti (< 10 Mbps), je mobilní připojení vhodným řešením pro aplikace, které vyžadují komunikaci na dlouhé vzdálenosti, jako je monitorování potrubí, ovládání signalizace na dálnicích nebo vzdálené monitorování distribučních trafostanic.

       
 

 

 

Představte si, že tento diagram představuje vaši aplikaci. V tomto případě byste použili mobilní bránu k monitorování dat z distribučních trafostanic a jejich přenosu do vzdáleného dispečinku.

 

 

 Pro zajištění spolehlivosti vašich přenosů zvažte také následující faktory:

GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA IP brána
s velkým rozsahem provozních teplot
GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA IP brána
OnCell G3111-HSPA-T
OnCell G3150-HSPA-T
Katalogový list >>    
OnCell G3111-HSPA
OnCell G3151-HSPA
Katalogový list >>