Jak může IP připojení snížit spotřebu energie
Snadné připojení ke společné sběrnici
Systémy pro monitorování provozních podmínek se skládají z mnoha zařízení různých typů, která musí být monitorována přes různé typy komunikačních rozhraní. ioLogik 2500 je ideální komunikační branou pro protokol Modbus, protože může provádět konverzi mezi sériovým rozhraním (Modbus RTU) a ethernetovým rozhraním (Modbus TCP). Navíc mohou být data ze sériových zařízení (Modbus RTU) konvertována do MX-AOPC tagů, které mohou být poté přenášena do MX-AOPC UA serveru a dále do stávajícího SCADA systému.
Pro připojení různých sériových zařízení do sítě Ethernet mohou být použity sériové servery NPort. Tímto způsobem mohou být připojeny například měřiče odběrů elektrické energie, plynu nebo vody poskytující data pro fakturaci. Stejným způsobem lze připojit i přístupové systémy, které potřebují přístup k centrální databázi pro ověření ID kódu z čipových karet. Použitím stávající sítě Ethernet, mohou být sériová zařízení připojena jednoduše k jedné společné síti.