Jak může IP připojení snížit spotřebu energie
Efektivní a rychlý sběr dat
K dosažení úspor energie musí mít inteligentní systémy pro monitorování provozních podmínek přístup k datům z výrobních zařízení v reálném čase. Nicméně tradiční OPC servery pro sběr dat ze vzdálených zařízení dotazováním mohou jen obtížně získat data tak rychle jak je to nutné. Vzhledem k tomu, že může být potřeba jednotný systém pro monitorování tisíců zařízení v mnoha vzdálených lokalitách, může dotazování výrazně zvýšit spotřebu času pro přenos dat ze vzdálených lokalit do řídícího centra.
Se společně dodávaným MX-AOPC UA serverem zvyšují zařízení Moxa ioLogik efektivitu systému tím, že aktivně odesílají data do SCADA systémů a IT databází pokud dojde k definované události. Nejen, že jsou aktivní I/O velmi účinné s ohledem na využívanou šířku přenosového pásma, ale zároveň jsou schopny informovat o událostech v reálném čase. To je radikální odlišnost od dotazovací architektury používané u tradičních OPC serverů, ve kterých se SCADA systémy musí celou dobu cyklicky dotazovat na stav všech I/O kanálů. Dotazování nejen spotřebovává velkou část přenosového pásma ethernetové linky, ale také musí tolerovat časové zpoždění, protože informace o události je doručena v okamžiku dotázání zařízení a ne v okamžiku kdy k události dojde.